Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Психологія»

Становлення психології сімейних відносин - "ФОРТУНА-7000"

Тип работы: Контрольна робота, номер работы: 1796Б, на тему: Становлення психології сімейних відносин
карточка работы
Цена: заказать

 Висновки


Сімейні відносини були предметом досліджень філософів, вчених починаючи від античності. Ще Платон і Аристотель обґрунтовували свої погляди на шлюб і сім'ю.

Вивчення психології сімейних відносин пройшло паралельно змінам форм сім'ї переходила від нижчої форми до вищої. Науковці відзначали основні моменти цих змін - ведення спорідненості по матері передувало веденню спорідненості по батькові; на первинному ступені статевих стосунків разом з тимчасовими моногамічними зв'язками панувала широка свобода шлюбних зносин; поступово свобода статевого життя обмежувалася, зменшувалося число осіб, що мають шлюбне право на ту або іншу жінку; динаміка шлюбних стосунків в історії розвитку суспільства полягала в переході від групового шлюбу до індивідуального.

У XIX ст. з'являються емпіричні дослідження емоційної сфери сім'ї, потягів і потреб її членів. Сім'я починає вивчається як мала група з властивими їй життєвим циклом, історією виникнення, функціонування і розпаду.

Наприкінці XIX ст. виникає сімейна діагностика і сімейне лікування як частина сімейної психології.

Сучасним напрямом в розвитку психології сімейних стосунків є розробка її методологічних основ.

Також, в історії психології сімейних стосунків можна виділити такі основні теоретичні підходи - еволюціонізм, функціоналізм, біологізм, емпіризм і сциєнтізм.


< вернуться